ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ BUSINESS COACHING;

Οι ατομικές συνεδρίες Business Coaching στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσα από την προσωπική ανάπτυξη του ιδιοκτήτη/ηγέτη της μικρής ή μεσσαίας επιχείρησης και τον διευκολύνουν:

στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

τον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Προγραμματισμό

την Επίτευξη Στόχων

τη Βελτίωση Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας

Ειναι για μενα ΤΟ BUSINESS COACHING;

Το Business Coaching είναι ιδανικό για :

ΣΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ BUSINESS COACHING;

Το Business Coaching μπορεί να σας βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό στρατηγικών πλάνων δράσης για:

Δημιουργία Νέας Επιχείρησης

Ανάπτυξη Επιχείρησης

Διαδοχή Οικογενειακής Επιχείρησης

Επιχειρησιακό - Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Εντοπίζετε τις πραγματικές επαγγελματικές σας ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της ζωής σας και του ποιος είστε σήμερα. Θέτετε ξεκάθαρες προτεραιότητες στοχευμένες στο επιδιωκώμενο αποτέλεσμα. Εντοπίζετε τί έχετε στη διάθεσή σας από γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες και δεξιότητες για να επιτύχετε το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα.
Διοχετεύετε τη σκέψη σας συστηματικά, μεθοδικά και οργανωμένα στον εντοπισμό εναλλακτικών επιλογών. Μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, βρίσκετε τις δικές σας λύσεις στα προβλήματα, τους περιορισμούς, τα εμπόδια, τα αδιέξοδα. Έτσι, αυξάνετε τη δημιουργικότητα, την ευελιξία σας και την δεξιότητα σας στην επίλυση προβλημάτων.
Διαμορφώνετε ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο δράσης που εξυπηρετεί τις πραγματικές σας επαγγελματικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις δυνάμεις σας, τα σημεία σας προς βελτίωση, το τί έχει να σας προσφέρει το περιβάλλον σας ή τι εμπόδια μπορεί να σας θέσει.
Περνάτε στην υλοποίηση της δράσης με έναν τρόπο οικείο, εφικτό και ρεαλιστικό. Προσαρμοσμένο στον χρόνο που διαθέτετε και λαμβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη ζωή και καθημερινότητά σας. Με μικρά βήματα υλοποιείτε τη δράση. Πλησιάζετε βήμα βήμα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα εντοπίζοντας, ενισχύοντας και επιστρατρεύοντας ηγετικές, συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες όπου και όταν χρειάζονται. Δυνητικά αναπτύσσονται σταδιακά νέες συνήθειες και συμπεριφορές που σας συνοδεύουν και μετά την επίτευξη του στόχου.

ΘΕΛΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS COACHING

Δείτε τί μπορεί να προσφέρει το Business Coaching συγκεκριμένα σε εσάς και την επιχείρησή σας.

    .